София Хартиен Арт Фест 2018

 
СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ 2018
осмо издание
„ПОСЛАНИЯ В ХАРТИЯ“

Ние АМАТЕРАС ФОНДАЦИЯ ви представяме концепцията за осмото издание на основания от нас, СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ през периода 12 април – 16 юни. Проекта е посветен на София и цялостната и стратегия. СХАФ е вече утвърден форум за иновации не само в България. Двукратен носител на ЕВРОПЕЙСКИ ЛЕЙБЪЛ от EFFE – световната фестивална асоциация, се нарежда сред световни фестивали които са част от Европейското Фестивално семейство. Член на Българската Фестивална Асоциация от самото и зараждане, допринася за културното разнообразие и артистичен живот въвличайки различни публики, арт среди и партньорства от различни сфери. Ежегодно представя голям брой участници от цял свят и ги селектира на базата на новаторство отговарящо на Европейските критерии за култура и изкуство.

Всяко негово издание има определен фокус, който е в подкрепа на културната политика на София и България и е важен медиатор между културна, социална и обществена политика за единство на Европа и подкрепа на Европейските ценности.

През 2018 фокуса, ще бъде върху Председателството на България в Съвета на ЕС, между културния диалог и партньорство с световни мрежи и сдружения. Представянето на културното наследство на България съчетано със съвременно изкуство в различни точки на света ще покаже новото лице на България пред света. Партньорствата на Феста са от цял свят обединени под различни професионални мрежи и чуждестранни мисии, които спомагат за обменни експозиции в България и техните държави – Аржентина, Бразилия, Германия, Дания, Израел, Косово, Китай, Корея, Мароко, Норвегия, Португалия, Сирия, САЩ, Чехия, Чили, Южна Африка, Япония и др.

Хартиеното изкуство е съвременно изкуство възникнало от традиции и занаяти свързани с хартията и затова като най-нов раздел в съвременното изкуство сродява традиции и иновации, експерименти и високи достижения. Предизвиква световни автори към нов изразен език и нови технологии, което обогатява съвременното изкуство.

ПРИОРИТЕТИ през 2018 година на СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ:

1.СОФИЯ – ГРАД ДОМАКИН НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЕС – това е заложено в цялостната програма на изданието. Експозициите са предимно от Български и Европейски автори със гостуващи презентации, външни събития и пърформанси от страни партньори от цял свят. Предвидено е партньорство с Конгреса на IAPMA/ Международната асоциация на авторите работещи с хартия. Очаквани участници около 200 – 250 от над 30 държави.

2.ГЛОБАЛЕН КУЛТУРЕН ДИАЛОГ – експозиции:
-МИНАЛО.НАСТОЯЩЕ.БЪДЕЩЕ и 10-та АМАТЕРАС Годишна изложба за хартиено изкуство малък формат – конкурс с награден фонд , НДК – 12 април – 19 май 2018
-МИНАЛО.НАСТОЯЩЕ.БЪДЕЩЕ II , Галерия АРТЕ – 17 април – 5 май 2017
-ПУЛСЪТ НА ХАРТИЯТА – IAPMA иновации от европейски и световни автори –Триъгълна Кула на Музей за история на София – 16 май – 16 юни 2018
-ОТГОВОРНА ХАРТИЯ – IAPMA стари природни техники - ръчни хартии от растения, Галерия ФИНЕС – 17 май – 8 юни 2018
-ПОСЛАНИЯ В ХАРТИЯ – 10 те Български наградени автори 2009-2018, Галерия ONEMONEV – 9 май – 22 май 2018,
-ДРЕВНИ ПИСМЕНА ОТ ЯПОНИЯ - галерия МАЗДА, 18 май – 14 юни 2018

3.КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – представяне на културно наследство от различни държави съвместно с българско културно наследство чрез инвенции от азбуки, свитъци, техники в хартията – участници от България, партниращи държави и IAPMA.

4.СОФИЯ ЗАД ГРАНИЦА - ПРОГРАМА ЗА ПЪТУВАЩИ ЕСКСПОЗИЦИИ – с филми, изложби и презентации извън България в началото на годината и останалия период извън периода на ФЕСТА. От март до юни в България и през цялата година пътуващи експозиции на годината в Европа – изложби с лекции и презентации за приноса на България в световната култура по време на ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕС. Първите експозиции вече пътуват като посланици в Бразилия и Япония. Програмата ще стартира с изложби в Косово, Бразилия и Финландия и ще продължи с експозиции в Аржентина, Япония, Корея, Израел, Мароко и Китай.

5.ФОРУМ ЗА МЛАДИ ДАРОВАНИЯ – дебютни проекти и уъркшопи за деца и ученици от училищата по изкуства - /български автор/

Фондацията ежегодно обогатява своята сериозна колекция от над 1500 произведения в голям и малък формат, видеа, филми и записи на спектакли и с тях стартира пътуващи формати. В момента се обсъжда представянето на СХАФ в далечни дестинации, където България и нейното културно наследство са непознати, както и съвременното ни изкуство

Международните обменни срещи с експозиции, лекции и филми представят България и Председателството в ЕС 2018 и цялостната културна политика на България. СХАФ 2018 като домакин на Конгреса на IAPMA спомага София да е притегателен център на Европейската карта със световни културни събития. Представянията в чужбина са естествено следствие на високия рейтинг който има София Хартиен Арт Фест в професионалните и медийни среди извън България. Досегашните издания показаха огромен брой автори и произведения и сега най-важното е широко партньорство с чуждестранни организации за бъдещия период 2018 – 2023.

Поканите от чужбина към Феста са от със специален фокус 2018 – 2019 от Аржентина, Бразилия, Израел, Косово, Китай, Корея, Мароко, Норвегия, Португалия, Финландия, Южна Африка, Япония и други страни които са в процес на договаряне. Тези събития са в партньорство с различни организации работещи за обмен на идеи и събития.

НОВИ ПУБЛИКИ

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ ще представи в програмата си събития насочени към хора в неравностойно положение и увреждания. Това е дългосрочна политика започнала от създаването си.

ЛОКАЦИИ - Нови пространства и стари с нов облик – Културно наследство на променящия се град
СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ ежегодно търси нови пространства които да популяризира и да им придаде нов облик и смисъл. Предвидени са НДК, МУЗЕЙ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ – залите с Триъгърната кула, Галерия Мазда, Галерия Финес, Галерия Арте и Галерия ONEMONEV. Експозициите имат много разнообразен характер и са съобразени с локациите. Предимство ще имат колекциите с културно наследство и иновационните решения с нови технологии и осветление.

Предвижда се някои от изложбите да бъдат показани в Стара Загора и Велико Търново като важни градове с интензивен културен живот и активна фестивална политика.

МЕЖДУНАРОДНА ОЦЕНКА

Проекта е обявен от международни наблюдатели за иновативен форум с глобално значение за изкуството от хартия не само за България. Характерно за него елегантното поднасяне на идеи, естетическите внушения и възпитаване на вкус и дизайнерско мислене, любов към природата и креативност в съвременния свят опазващ природната среда. Проекта фокусира вниманието на обществото към съвременно изкуство което не скандализира и не провокира, а предизвиква въображение, фантазия, финес и естетическа наслада, което ярко го отличава от редица други направления в съвременното изкуство.

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ се стреми да представя и новаторски форми в другите изкуства – музика , театър, мода, кино, анимация и др.

СТРУКТУРА

Включва 6 раздела
-КОНГРЕС на IAPMA - изложби, презентации, лекции, уъркшопи, демонстрации – над 40 събития в различните изложбени пространства и външни локации
-КОНКУРС - АМАТЕРАС Ежегодна изложба за изкуство от хартия малък формат. Десето юбилейно издание посветено на Председателството на България в ЕС
-ИЗЛОЖБИ - ГОСТУВАЩИ И ДЕБЮТИ
-ХАРТИЕНА АРТ АКАДЕМИЯ – културното наследство и иновации
-ХАРТИЕН ТЕАТЪР - презентации и спектакли, експериментални улични форми
-КИНО
-СЪПЪТСТВАЩИ СЪБИТИЯ - ХАРТИЕНАТА УЛИЦА в НОЩТА НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ, уъркшопи, демонстрация на различни техники за хартиени произведения, състезания за деца и подрастващи, лекции и представяне на гостуващите автори и т.н.

Тодор Тодоров, PhD, МА
Арт Директор на София Хартиен Арт Фест
Основател на АМАТЕРАС Фондация

Куратор: Даниела Тодорова, МА
Арт Директор на АМАТЕРАС Фондация
Info@amateras.eu, foundation@amateras.eu

 
 
eXTReMe Tracker